Home / ภาพกิจกรรม (page 5)

ภาพกิจกรรม

Et ullamcorper sollicitudin elit odio consequat mauris, wisi velit tortor semper vel feugiat dui, ultricies lacus. Congue mattis luctus, quam orci mi semper

คุณพวงประภา เพ็ชรมี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ เขต12 ปี 2562 และเข้าร่วมประชุมชี้แจงแผนการเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพเขต 12 ปี 2562 วันที่ 25 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 12 จังหวัดสงขลา

Read More »

ชมรมพุทธศาสนา โรงพยาบาลรามัน ร่วมทำบุญ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่บุคลากร

ชมรมพุทธศาสนา โรงพยาบาลรามัน ร่วมทำบุญ เพื่อเป็นสิ …

Read More »

นายจรัญ จันทรปาน นายอำเภอรามัน เป็นประธานในการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม สำหรับการจัดกิจกรรมวิ่งภายใต้กิจกรรม “Raman Hospital Fun Run & Mini Marathon Stop Smoking ชวนคนรักวิ่ง ฟิตปอด” โดยมีผู้บังคับบัญชากองกำลังตำรวจ ทหาร ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมหารือ

    นายจรัญ จันทรปาน นายอำเภอรามัน เป็นประธานในการ …

Read More »

การตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติงานบัณฑิตแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยมีศาสตราจารย์ แพทย์หญิงเยาวลักษณ์ สุขธนะ ตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ และคณะ

การตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติงานบัณฑิตแพทย์ คณะ …

Read More »

ชมรมมุสลิมโรงพยาบาลรามัน ร่วมกันละหมาดฮายัต ขอพรเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลรามัน

ชมรมมุสลิมโรงพยาบาลรามัน ร่วมกันละหมาดฮายัต ขอพรเพ …

Read More »

บรรยากาศการรับนิเทศ รพ.สต.ติดดาว ในเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอรามัน ตลอดทั้งสัปดาห์นี้ ขอบคุณรพ.สต.ทุกแห่ง ที่ให้ความร่วมมือเพื่อคุณภาพ มาตรฐาน ผู้รับประโยชน์สูงสุดคือประชาชน.

  บรรยากาศการรับนิเทศ รพ.สต.ติดดาว ในเครือข่ายบริก …

Read More »

นพ.รอซาลี ปัตยะบุตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามัน พร้อมด้วย แพทย์หญิง เกสกาญจน์ นงรัตน์. ประธานองค์กรแพทย์ บรรยายและกล่าวต้อนรับ นักศึกษาแพทย์ จาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. และมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชชนครินทร์ และได้เยี่ยมชม การจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล

  นพ.รอซาลี ปัตยะบุตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามัน พร …

Read More »

งานเลี้ยงเพื่อร่วมสมทบทุนทุน ในการช่วยเหลือกองทุนพนักงานขับรถ ขอบคุณเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลรามัน ที่ร่วมบริจาคและสมทบทุนในครั้งนี้

  งานเลี้ยงเพื่อร่วมสมทบทุนทุน ในการช่วยเหลือกองทุ …

Read More »