Breaking News
Home / ภาพกิจกรรม (page 5)

ภาพกิจกรรม

Et ullamcorper sollicitudin elit odio consequat mauris, wisi velit tortor semper vel feugiat dui, ultricies lacus. Congue mattis luctus, quam orci mi semper

โรงพยาบาลรามัน ร่วมกับทีมกาชาดอำเภอรามัน สสอ.รามัน ตรวจเยี่ยมผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สบามบรมราชกุมารี

  โรงพยาบาลรามันร่วมกับทีมกาชาดอำเภอรามัน สสอ.รามั …

Read More »

การจัดกิจกรรมกลุ่ม สำหรับผู้ป่วยความดัน/เบาหวาน ในการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลสุขภาพของกลุ่มป่วยด้วยกัน และร่วมการเรียนรู้เพื่อให้ควบคุมระดับอยู่ในเกณฑ์ปกติ

  การจัดกิจกรรมกลุ่ม สำหรับผู้ป่วยความดัน/เบาหวาน …

Read More »

ตัวแทนผู้ประสานงานสถานกงสุลประเทศอินโดนีเซีย เข้าพบผู้บริหารเพื่อหารือการรับนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่4 จาก YAYASAN FORT DE KOCK BUKITTINGGI เพื่อศึกษาดูงานเรื่องอนามัย แม่และเด็ก

  ตัวแทนผู้ประสานงานสถานกงสุลประเทศอินโดนีเซีย เข้ …

Read More »

คณะผู้บริหาร หัวหน้าฝ่ายหัวหน้างาน โรงพยาบาลรามัน ร่วมแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตในการปฏิบัติราชการ

คณะผู้บริหาร หัวหน้าฝ่ายหัวหน้างาน โรงพยาบาลรามัน …

Read More »

กิจกรรม จังหวัดเคลื่อนที่ โดยโรงพยาบาลรามัน และเครือข่ายสมาชิกแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบรมราชชนนีจังหวัดยะลา ออกหน่วยให้บริการประชาชน ด้านการรักษาโรคเบื้องต้น จ่ายยาแผนปัจจุบันและแผนไทย การบริการทันตกรรม ณ โรงเรียนวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

  กิจกรรม จังหวัดเคลื่อนที่ โดยโรงพยาบาลรามัน และเ …

Read More »