Breaking News
Home / ภาพกิจกรรม (page 5)

ภาพกิจกรรม

Et ullamcorper sollicitudin elit odio consequat mauris, wisi velit tortor semper vel feugiat dui, ultricies lacus. Congue mattis luctus, quam orci mi semper

โรงพยาบาลรามันรับการเยี่ยมเยือน รศ.ดร.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ และ ภญ.วิชชุนี พิตรากูล ตัวแทนจากสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) ที่ให้เกียรติมาเยี่ยมเยือนฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลรามัน เพื่อแลกเปลี่ยนการพัฒนางานให้สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรม

       โรงพยาบาลรามันรับการเยี่ยมเยือน รศ.ดร.โพยม …

Read More »

การประชุมติดตามความก้าวหน้า การจัดกิจกรรมวิ่ง ในเดือนมีนาคมนี้ และถอดบทเรียนเพื่อพัฒนา จากการร่วมงานตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา

    การประชุมติดตามความก้าวหน้า การจัดกิจกรรมวิ่ง …

Read More »

คณะผู้บริหาร หัวหน้าฝ่ายหัวหน้างาน. และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลรามัน เข้าร่วมวิ่งกิจกรรม STA คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

  คณะผู้บริหาร หัวหน้าฝ่ายหัวหน้างาน และเจ้าหน้าที …

Read More »

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลรามัน คณะผู้ติดตามประเมินคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ร่วมประชุมกับผอ.รพ.สต.และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อชี้แจงมาตรฐาน การประเมินในปีงบประมาณ2562

  เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลรามัน คณะผู้ติดตามประเมินคุณ …

Read More »

คณะผู้บริหารหัวหน้าฝ่ายหัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลรามัน ร่วมต้อนรับและให้กำลังใจ ทีมเยาวชน วิ่งเลิกยา ที่วิ่งจากอำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส ถึงอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา. เพื่อแสดงเจตนารมณ์เลิกยาเสพติด. ขอเป็นกำลังใจให้น้องประสบความสำเร็จ ขอให้กิจกรรมบรรลุวัตถุประสงค์ และเป็นคนดี ของประเทศชาติต่อไป

คณะผู้บริหารหัวหน้าฝ่ายหัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่โร …

Read More »

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลรามันเข้าร่วมนำเสนผลงานวิชาการในงานประชุมวิชาการ HA Southern Regional Forum ประจำปี 2562

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลรามันเข้าร่วมนำเสนผลงานวิชาการ …

Read More »

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลรามันเข้าร่วมประชุมวิชาการ HA Southern Regional Forum ประจำปี 2562 วันที่ 21 – 23 มกราคม 2562

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลรามันเข้าร่วมประชุมวิชาการ HA …

Read More »

คณะแพทย์ และสหวิชาชีพ จากโรงพยาบาลศูนย์ยะลา ลงพื้นที่โรงพยาบาลรามัน เพื่อคัดกรองเป้าหมาย ประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจ ในพื้นที่อำเภอรามัน

คณะแพทย์ และสหวิชาชีพ จากโรงพยาบาลศูนย์ยะลา ลงพื้น …

Read More »