Breaking News
Home / ภาพกิจกรรม (page 5)

ภาพกิจกรรม

Et ullamcorper sollicitudin elit odio consequat mauris, wisi velit tortor semper vel feugiat dui, ultricies lacus. Congue mattis luctus, quam orci mi semper

กลุ่มเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน งานทันตกรรม โรงพยาบาลรามัน ออกบริการตรวจสุขภาพฉีดไข้หวัดใหญ่ ตรวจฟัน ให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ ในชมรมผู้สูงอายุร่วมกับเทศบาลเมืองรามันห์

  กลุ่มเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน งานทันตกรรม โรงพ …

Read More »

นายไซฟุดดีน สาเเละ หัวหน้างานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามัน เข้าร่วมการประชุมเพื่อปรึกษาหารือ เเนวทางการทำงานของฝ่ายการพยาบาลในกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก จังหวัดยะลา”

นายไซฟุดดีน สาเเละ หัวหน้างานสุขศึกษาและประชาสัมพั …

Read More »

ประชุมวิชาการเรื่อง การร่างระเบียบภายในการอบรม/การไปราชการให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์โรงพยาบาล วิทยากรโดย นพ.รอซาลี ปัตยะบุตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามัน

   ประชุมวิชาการเรื่อง การร่างระเบียบภายในการอบรม …

Read More »