Breaking News
Home / ภาพกิจกรรม (page 49)

ภาพกิจกรรม

Et ullamcorper sollicitudin elit odio consequat mauris, wisi velit tortor semper vel feugiat dui, ultricies lacus. Congue mattis luctus, quam orci mi semper

คุณรุสนา ธนาธรณ์ทัศศิริ หัวหน้างานงานผู้ป่วยนอก เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ “บำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”

คุณรุสนา  ธนาธรณ์ทัศศิริ หัวหน้างานงานผู้ป่วยนอก ไ …

Read More »

คณะกรรมการองค์กรดูแลห่วงใยใส่ใจป้องกันเอดส์ จัดอบรมเรื่องการลดการตีตราและการเลือกปฏิบัติในสถานบริการ

     คณะกรรมการองค์กรดูแลห่วงใยใส่ใจป้องกันเอดส์ใน …

Read More »