Breaking News
Home / ภาพกิจกรรม (page 4)

ภาพกิจกรรม

Et ullamcorper sollicitudin elit odio consequat mauris, wisi velit tortor semper vel feugiat dui, ultricies lacus. Congue mattis luctus, quam orci mi semper

โรงพยาบาลรามัน ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่4 จากประเทศอินโดนีเซีย. ในการศึกษาดูงาน เรื่อง “การดำเนินงานอนามัยแม่และเด็ก ตามบริบทและวัฒนธรรมอำเภอรามัน” โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 45 คน

    โรงพยาบาลรามัน ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึ …

Read More »

ทีมผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลรามัน จัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ณ หอผู้ป่วย โรงพยาบาลรามัน มีความสุขกันถ้วนหน้า ขอให้เติบโตเป็นคนดีของสังคมครับ ขอให้น้องๆหายไว

ทีมผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลรามัน จัดกิจกร …

Read More »

นายแพทย์รอซาลี ปัตยะบุตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามัน พร้อมทีมวิทยากร ร่วมเป็นวิทยากรในการบรรยาย เรื่อง Team Building & team management ของผู้เข้าร่วมการอบรมพัฒนาภาวะผู้นำของทีม PCC จากทุกเขตบริการสุขภาพ รุ่นที่1 จัดโดย สำนักงานสนับสนุนการบริการปฐมภูมิ ร่วมกับ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีจังหวัดนนทบุรี

นายแพทย์รอซาลี ปัตยะบุตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามัน …

Read More »

ท่านภาณุ. อุทัยรัตน์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล. แวะเยี่ยมเยือนและให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลรามัน . และสอบถามปัญหาในการทำงาน ทางโรงพยาบาลขอขอบคุณท่านที่ให้ความช่วยเหลือตลอดมา ขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

    ท่านภาณุ. อุทัยรัตน์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล แวะเ …

Read More »

นายแพทย์ สงกรานต์ ไหมชุม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลา. ลงให้กำลังใจทีมEOC โรงพยาบาลรามัน เพื่อติดตามการเตรียมความพร้อมการรับมือภัยธรรมชาติ พายุปาบึก ในช่วงของวันที่ 3-5 มกราคม2562

    นายแพทย์ สงกรานต์ ไหมชุม นายแพทย์สาธารณสุขจังห …

Read More »

ผู้บัญชาการเหตุการณ์ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขโรงพยาบาลรามัน. ร่วมวางแผนปฏิบัติการเตรียมรับมือภัยธรรมชาติพายุปาบึก ด้านการรับมือของทีม ปฏิบัติการภาคสนาม และวางแผน การช่วยเหลือในกรณีได้รับการร้องขอปฏิบัติการช่วยเหลือในต่างพื้นที่

03 ผู้บัญชาการเหตุการณ์ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุ …

Read More »