Breaking News
Home / ภาพกิจกรรม (page 30)

ภาพกิจกรรม

Et ullamcorper sollicitudin elit odio consequat mauris, wisi velit tortor semper vel feugiat dui, ultricies lacus. Congue mattis luctus, quam orci mi semper

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลรามัน ร่วมประชุมคณะกรรมการประสานการพัฒนางานสาธารณสุขจังหวัด จังหวัดยะลา เพื่อติดตามงาน ความก้าวหน้าของงานสาธารณสุขในพื้นที่จังหวัดยะลา

     เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลรามัน ร่วมประชุมคณะกรรมกา …

Read More »

นายแพทย์รอซาลี ปัตยะบุตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามัน นำเสนอการเตรียมความพร้อม การดำเนินโครงการผ่าตัดตาต้อกระจก อำเภอรามัน ปี2561

นายแพทย์รอซาลี ปัตยะบุตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามัน …

Read More »

ทีมคณะทำงานป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนนอำเภอรามัน ลงโรงเรียนบ้านบือยอง เพื่อให้ความรู้เรื่องการขับขี่ปลอดภัย ใส่หมวกกันน๊อค และคาดเข็มขัดนิรภัย ร่วมมอบป้ายรณรงค์ และติดป้ายหน้าโรงเรียน ณ โรงเรียนบ้านบือยอง

  ทีมคณะทำงานป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนนอำเภอรา …

Read More »

เจ้าหน้าที่กลุ่มเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน และหน่วยงานทันตกรรมออกหน่วยอนามัยโรงเรียนตรวจสุขภาพ ตรวจฟันและฉีดวัคซีน

  เจ้าหน้าที่กลุ่มเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน และหน …

Read More »

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลรามันศึกษาดูงานโครงการครัวฮาลาลสู่ชุมชน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอำเภอยี่งอ จ.นราธิวาส

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลรามันศึกษาดูงานโครงการครัวฮาลา …

Read More »

ประชุมผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน เพื่อทบทวนมาตรการการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า

  ประชุมผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน เพื่อทบทวนมาตรการก …

Read More »

โครงการรณรงค์ผ่าตัดตาต้อกระจก ภายใต้ความร่วมมือ มูลนิธิ พอ.สว. มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ มูลนิธิปิดทองหลังพระ

โรงพยาบาลรามัน ขอขอบคุณ มูลนิธิ พอ.สว. มูลนิธิแม่ฟ …

Read More »