Breaking News
Home / ภาพกิจกรรม (page 3)

ภาพกิจกรรม

Et ullamcorper sollicitudin elit odio consequat mauris, wisi velit tortor semper vel feugiat dui, ultricies lacus. Congue mattis luctus, quam orci mi semper

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลรามัน คณะผู้ติดตามประเมินคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ร่วมประชุมกับผอ.รพ.สต.และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อชี้แจงมาตรฐาน การประเมินในปีงบประมาณ2562

  เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลรามัน คณะผู้ติดตามประเมินคุณ …

Read More »

คณะผู้บริหารหัวหน้าฝ่ายหัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลรามัน ร่วมต้อนรับและให้กำลังใจ ทีมเยาวชน วิ่งเลิกยา ที่วิ่งจากอำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส ถึงอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา. เพื่อแสดงเจตนารมณ์เลิกยาเสพติด. ขอเป็นกำลังใจให้น้องประสบความสำเร็จ ขอให้กิจกรรมบรรลุวัตถุประสงค์ และเป็นคนดี ของประเทศชาติต่อไป

คณะผู้บริหารหัวหน้าฝ่ายหัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่โร …

Read More »

คณะแพทย์ และสหวิชาชีพ จากโรงพยาบาลศูนย์ยะลา ลงพื้นที่โรงพยาบาลรามัน เพื่อคัดกรองเป้าหมาย ประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจ ในพื้นที่อำเภอรามัน

คณะแพทย์ และสหวิชาชีพ จากโรงพยาบาลศูนย์ยะลา ลงพื้น …

Read More »

นางยามีละ สาแลแม พยาบาลประจำคลินิกรักษ์ไต รับโล่เชิดชูเกียรติ. จากสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย. ในการประชุมวิชาการ Nephrologi Meeting & CKD Weekend 2019 วันที่ 18-20 มกราคม 2561

  นางยามีละ สาแลแม พยาบาลประจำคลินิกรักษ์ไต รับโล่ …

Read More »

โรงพยาบาลรามัน ให้การต้อนรับ น้องนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่4 จากศูนย์แพทย์ศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลสงขลา ในการมาศึกษาดูงานเรื่อง Healings Environment โดยนายแพทย์รอซาลี. ปัตยะบุตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามัน ให้การต้อนรับและบรรยาย

  โรงพยาบาลรามัน ให้การต้อนรับ น้องนักศึกษาแพทย์ชั …

Read More »