Breaking News
Home / ภาพกิจกรรม (page 3)

ภาพกิจกรรม

Et ullamcorper sollicitudin elit odio consequat mauris, wisi velit tortor semper vel feugiat dui, ultricies lacus. Congue mattis luctus, quam orci mi semper

การประชุมเตรียมความพร้อม การจัดกิจกรรม เดินรับบริจาคงบประมาณเพื่อสมทบทุนในการจัดซื้อรถพยาบาล ของคุณฝันเด่น. จรรยาธนากร. และทีมใจถึงใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน ณ ห้องประชุมศูนย์คุณภาพ ฝากกิจกรรมดีๆ ให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยน๊ะครับ

Read More »

เจ้าหน้าที่กลุ่มงานการบริการปฐมภูมิและองค์รวม. ออกหน่วยคัดกรองกลุ่มเสี่ยง เบาหวาน ความดัน ในกลุ่มอายุ 35 ปีขึ้นไปและฉีดวัคซีนไข้หวัด ณ มัสยิดตลาดล่าง หมู่ 6 ตำบลกายูบอเกาะ

Read More »

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ จ.ยะลา เข้ารับฟังและเยี่ยมชมการดำเนินงานอำเภอรามันปลอดบุหรี่ โดยมี นพ.รอซาลี ปัตยะบุตร และทีมงานบุหรี่เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอรามัน ร่วมต้อนรับและแลกเปลี่ยนเรียนรู้

      คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมผลิ …

Read More »

พญ.กัลยาณี อาสนศักดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา โรงพยาบาลสงขลา พร้อมด้วย พญ.จิรวรรณ ชูทิพย์ พญ.ฐิติรัตน์ พัฒนไทยานนท์ ได้ให้เกียรติเดินทางมาเยี่ยมชมโรงพยาบาลรามัน พร้อมทั้งเยี่ยมเยียนศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

  พญ.กัลยาณี อาสนศักดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตร์ …

Read More »

โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชนอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทร์รมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

       โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดู …

Read More »

ผ่านไปได้ด้วยดี สำหรับการปฏิบัติการทีมฉุกเฉินการแพทย์โรงพยาบาลรามัน ในการออกให้ความพร้อม. ดูแลนักปั่น Bike อุ่นไอรัก จังหวัดยะลา. ณ บริเวณเขตเทศบาลนครยะลา เหตุการณ์ทั่วไปปกติ ไม่มีนักปั่นประสบอุบัติเหตุใดๆ

ผ่านไปได้ด้วยดี สำหรับการปฏิบัติการทีมฉุกเฉินการแพ …

Read More »

นพ.รอซาลี ปัตยะบุตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามัน และคณะร่วมต้อนรับ คุณฝันเด่น จรรยาธนากร ดาราดังทีมจิตอาสา ใจถึงใจ คนไทย ไม่ทิ้งกัน ในโอกาสมาเยี่ยมเยือน ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลรามัน และผู้ป่วย

      นพ.รอซาลี ปัตยะบุตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามั …

Read More »

นายแพทย์สงกรานต์. ไหมชุม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลา. ได้เดินทางเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน หน่วยกู้ชีพอิควะห์รามัน. ในการนี้พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ทีมงานใจถึงใจ คนไทย ไม่ทิ้งกัน. และกู้ชีพกู้ชัยจากทีมเครือข่ายจังหวัดชายแดนภาคใต้. ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ โรงพยาบาลรามันร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน ณ ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน หน่วยกู้ชีพอิควะห์รามัน

นายแพทย์สงกรานต์ ไหมชุม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะ …

Read More »