Breaking News
Home / ภาพกิจกรรม (page 3)

ภาพกิจกรรม

Et ullamcorper sollicitudin elit odio consequat mauris, wisi velit tortor semper vel feugiat dui, ultricies lacus. Congue mattis luctus, quam orci mi semper

การประชุม ของทีมสหวิชาชีพเมื่อมีผู้ป่วยเพื่อกลับไปดูแลต่อที่บ้าน ณ หอผู้ป่วยในชาย วันที่ 3เมษายน 2562 ของทีมการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง

Read More »

นพ.รอซาลี ปัตยะบุตร และทีมนำ IM ด้าน IT เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล HAIT ระหว่างวันที่ 1-3 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุม 50 ปี อาคารประสาทวิทยา รพ.จิตเวชสงขลานครินทร์ จ.สงขลา

นพ.รอซาลี ปัตยะบุตร และทีมนำ IM ด้าน IT เข้าร่วมอบ …

Read More »

คุณพวงประภา เพ็ชรมี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ เขต12 ปี 2562 และเข้าร่วมประชุมชี้แจงแผนการเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพเขต 12 ปี 2562 วันที่ 25 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 12 จังหวัดสงขลา

Read More »

นายจรัญ จันทรปาน นายอำเภอรามัน เป็นประธานในการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม สำหรับการจัดกิจกรรมวิ่งภายใต้กิจกรรม “Raman Hospital Fun Run & Mini Marathon Stop Smoking ชวนคนรักวิ่ง ฟิตปอด” โดยมีผู้บังคับบัญชากองกำลังตำรวจ ทหาร ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมหารือ

    นายจรัญ จันทรปาน นายอำเภอรามัน เป็นประธานในการ …

Read More »

การตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติงานบัณฑิตแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยมีศาสตราจารย์ แพทย์หญิงเยาวลักษณ์ สุขธนะ ตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ และคณะ

การตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติงานบัณฑิตแพทย์ คณะ …

Read More »

ชมรมมุสลิมโรงพยาบาลรามัน ร่วมกันละหมาดฮายัต ขอพรเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลรามัน

ชมรมมุสลิมโรงพยาบาลรามัน ร่วมกันละหมาดฮายัต ขอพรเพ …

Read More »

บรรยากาศการรับนิเทศ รพ.สต.ติดดาว ในเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอรามัน ตลอดทั้งสัปดาห์นี้ ขอบคุณรพ.สต.ทุกแห่ง ที่ให้ความร่วมมือเพื่อคุณภาพ มาตรฐาน ผู้รับประโยชน์สูงสุดคือประชาชน.

  บรรยากาศการรับนิเทศ รพ.สต.ติดดาว ในเครือข่ายบริก …

Read More »