Breaking News
Home / ภาพกิจกรรม (page 20)

ภาพกิจกรรม

Et ullamcorper sollicitudin elit odio consequat mauris, wisi velit tortor semper vel feugiat dui, ultricies lacus. Congue mattis luctus, quam orci mi semper

นายณรงค์ ว่องประเสริฐกุล เภสัชกรชำนาญการพิเศษ และ น.ส.ยุวธิดา คงนุมัติ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลรามัน ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน ณ หอประชุมพระศุเวตสุรคชาธาร วันที่ 12 สิงหาคม 2561

    นายณรงค์ ว่องประเสริฐกุล เภสัชกรชำนาญการพิเศษ …

Read More »

โรงพยาบาลรามัน ภายใต้การนำของคณะกรรมการ 5ส. จัดอบรมฟื้นฟูมาตรฐาน 5ส. ให้แก่ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลรามัน รุ่นที่2 โดยมีคุณมารียา. ปัตยะบุตร ประธานคณะกรรมการ 5ส. เป็นวิทยากรบรรยาย และมีคณะกรรมการ 5ส. ร่วมเป็นวิทยากรประจำฐาน

    โรงพยาบาลรามัน ภายใต้การนำของคณะกรรมการ 5ส. จั …

Read More »

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลรามันร่วมอบรมโครงการฟื้นฟูการดูแลมารดาที่มีภาวะวิกฤตสูติศาสตร์ โดยนายแพทย์พิพัฒน์ มงคลฤกษ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านสูติศาสตร์ โรงพยาบาลศูนย์ยะลา วิทยากรบรรยาย

    เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลรามัน ร่วมอบรมโครงการฟื้นฟ …

Read More »

เจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม ออกตรวจสุขภาพเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านรามัน ปี 2561 และออกสอบสวนโรคมือเท้าปาก

  เจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม อ …

Read More »

พว.พวงประภา เพ็ชรมี หัวหน้างานยุทธศาสตร์ฯ เป็นวิทยากร หัวข้อการดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ และคลินิกเลิกบุหรี่เคลื่อนที่ออกหน่วยบริการประชาชน โดยมีนายจรัญ จันทรปาน นายอำเภอรามัน เป็นประธานในพิธีเปิด

     พว.พวงประภา เพ็ชรมี หัวหน้างานยุทธศาสตร์ฯ เป็ …

Read More »

โรงพยาบาลรามันจัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ รพ.สต.ในการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดเครือข่ายอำเภอรามัน

    โรงพยาบาลรามัน จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าห …

Read More »

คุณไซฟุดดีน สาและ หัวหน้างานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลรามัน เข้าร่วมประชุม สรุปผลการจัดนิทรรศการงานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาด จังหวัดยะลา ประจำปี 2561

นายไซฟุดดีน สาและ หัวหน้างานสุขศึกษาและประชาสัมพัน …

Read More »

นายแพทย์สงกรานต์. ไหมชุม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลา พร้อมคณะนิเทศ ตรวจเยี่ยม นำทีมลงนิเทศกรณีปกติครั้งที่ 2 ประจำปี 2561

นายแพทย์สงกรานต์. ไหมชุม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดย …

Read More »