Breaking News
Home / ภาพกิจกรรม (page 10)

ภาพกิจกรรม

Et ullamcorper sollicitudin elit odio consequat mauris, wisi velit tortor semper vel feugiat dui, ultricies lacus. Congue mattis luctus, quam orci mi semper

การประชุม หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 เพื่อติดตามวาระสำคัญ การดำเนินงานในรอบเดือน

  การประชุม หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน ประจำเดือน พฤศจ …

Read More »

กลุ่มเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน ลงพื้นที่สอบสวนโรคไข้เลือดออกและรณรงค์ พ่นหมอกควัน ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ ลูกน้ำยุงลาย ร่วมกับ อสม ในพื้นที่ ม.5 บ้านตอปือแก ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา

  กลุ่มเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน ลงพื้นที่สอบสวนโ …

Read More »

ภก.ณรงค์ ว่องประเสริฐกุล เภสัชกรชำนาญการพิเศษ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามัน. พร้อมด้วยแพทย์หญิงสุดารัตน์. พูลศิลป์. นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ คณะชมรมพุทธศาสนาโรงพยาบาลรามัน. รวมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ งานทอดกฐินพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชินีนาถ ณ วัดสุนทรประชาราม อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

ภก.ณรงค์ ว่องประเสริฐกุล เภสัชกรชำนาญการพิเศษ รองผ …

Read More »

ชมรมพุทธศาสนา ร่วมทำบุญทอดกฐินพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ณ วัดสุนทรประชาราม อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

  ชมรมพุทธศาสนา ร่วมทำบุญทอดกฐินพระราชทานจากสมเด็จ …

Read More »

โรงพยาบาลรามัน เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรม พบปะยามเช้า เราชาวรามัน โดยมี นายจรัญ จันทรปาน นายอำเภอรามัน และหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ร่วมหารือปรึกษาข้อราชการ ในการนี้โรงพยาบาลรามันได้นำเสนอสถานการณ์โรคหัดของอำเภอรามัน และเน้นประเด็นการติดตามวัคซีนให้ครบตามเกณฑ์

      โรงพยาบาลรามัน เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรม พบ …

Read More »