Breaking News
Home / ภาพกิจกรรม (page 10)

ภาพกิจกรรม

Et ullamcorper sollicitudin elit odio consequat mauris, wisi velit tortor semper vel feugiat dui, ultricies lacus. Congue mattis luctus, quam orci mi semper

การประชุมเชิงปฏิบัติการและถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติ เพื่อดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพ จังหวัดยะลา ปี2562

การประชุมเชิงปฏิบัติการและถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบั …

Read More »

คณะผู้บริหาร องค์กรแพทย์. หัวหน้าฝ่ายหัวหน้างาน. ร่วมพิธีอากีเกาะฮ์ บุตรของหัวหน้างานศูนย์คอมพิวเตอร์

คณะผู้บริหาร องค์กรแพทย์ หัวหน้าฝ่ายหัวหน้างาน ร่ว …

Read More »

ชุดปฏิบัติการควบคุมโรคระบาด. ออกปฏิบัติการควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 5 ตำบลกายูบอเกาะ

  ชุดปฏิบัติการควบคุมโรคระบาด ออกปฏิบัติการควบคุมก …

Read More »

ประมวลภาพกิจกรรมเนื่องในวันเอดส์โลก. ของคณะกรรมการองค์กรดูแลห่วงใยใส่ใจป้องกันเอดส์. โรงพยาบาลรามัน มีการจัดนิทรรศการ. ให้ความรู้. ให้บริการด้านคำปรึกษา. ให้บริการเจาะเลือดแบบสมัครใจ. และแจกของรางวัลเมื่อร่วมกิจกรรมตอบคำถาม. ตรวจเร็ว รักษาเร็ว ยุติเอดส์

ประมวลภาพกิจกรรมเนื่องในวันเอดส์โลก ของคณะกรรมการอ …

Read More »

กลุ่มเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน งานทันตกรรม โรงพยาบาลรามัน ออกบริการตรวจสุขภาพฉีดไข้หวัดใหญ่ ตรวจฟัน ให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ ในชมรมผู้สูงอายุร่วมกับเทศบาลเมืองรามันห์

  กลุ่มเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน งานทันตกรรม โรงพ …

Read More »

นายไซฟุดดีน สาเเละ หัวหน้างานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามัน เข้าร่วมการประชุมเพื่อปรึกษาหารือ เเนวทางการทำงานของฝ่ายการพยาบาลในกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก จังหวัดยะลา”

นายไซฟุดดีน สาเเละ หัวหน้างานสุขศึกษาและประชาสัมพั …

Read More »