Breaking News
Home / ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

Et ullamcorper sollicitudin elit odio consequat mauris, wisi velit tortor semper vel feugiat dui, ultricies lacus. Congue mattis luctus, quam orci mi semper

สำนักงานคณะกรรมการระบบราชการ(กพร.) ตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี2562

สำนักงานคณะกรรมการระบบราชการ(กพร.)ตรวจประเมินรางวั …

Read More »

โครงการอบรมฟื้นฟูงานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเขตอำเภอรามัน

ทีมป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล ได้จัดโค …

Read More »

การสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลรามันและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกตำบลในอำเภอรามัน

สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 12 จังหวัดสงขลา ทำ …

Read More »

ตัวแทนเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ตัวแทนเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีถวายราชสักการะหน้าพระบรม …

Read More »