Breaking News
Home / ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

Et ullamcorper sollicitudin elit odio consequat mauris, wisi velit tortor semper vel feugiat dui, ultricies lacus. Congue mattis luctus, quam orci mi semper

การตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติงานบัณฑิตแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยมีศาสตราจารย์ แพทย์หญิงเยาวลักษณ์ สุขธนะ ตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ และคณะ

การตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติงานบัณฑิตแพทย์ คณะ …

Read More »

ชมรมมุสลิมโรงพยาบาลรามัน ร่วมกันละหมาดฮายัต ขอพรเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลรามัน

ชมรมมุสลิมโรงพยาบาลรามัน ร่วมกันละหมาดฮายัต ขอพรเพ …

Read More »

บรรยากาศการรับนิเทศ รพ.สต.ติดดาว ในเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอรามัน ตลอดทั้งสัปดาห์นี้ ขอบคุณรพ.สต.ทุกแห่ง ที่ให้ความร่วมมือเพื่อคุณภาพ มาตรฐาน ผู้รับประโยชน์สูงสุดคือประชาชน.

  บรรยากาศการรับนิเทศ รพ.สต.ติดดาว ในเครือข่ายบริก …

Read More »

นพ.รอซาลี ปัตยะบุตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามัน พร้อมด้วย แพทย์หญิง เกสกาญจน์ นงรัตน์. ประธานองค์กรแพทย์ บรรยายและกล่าวต้อนรับ นักศึกษาแพทย์ จาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. และมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชชนครินทร์ และได้เยี่ยมชม การจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล

  นพ.รอซาลี ปัตยะบุตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามัน พร …

Read More »

งานเลี้ยงเพื่อร่วมสมทบทุนทุน ในการช่วยเหลือกองทุนพนักงานขับรถ ขอบคุณเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลรามัน ที่ร่วมบริจาคและสมทบทุนในครั้งนี้

  งานเลี้ยงเพื่อร่วมสมทบทุนทุน ในการช่วยเหลือกองทุ …

Read More »

ผู้ช่วยผู้จัดการเขต ธนาคารไทยพานิชย์ ร่วมพูดคุย เพื่อร่วมเป็นผู้สนับสนุนหลักในการจัดกิจกรรมวิ่ง. Raman Fun Run & Mini marathon ชวนคนรักวิ่งฟิตปอด. ในวันที่10 มีนาคม 2562

  ผู้ช่วยผู้จัดการเขต ธนาคารไทยพานิชย์ ร่วมพูดคุย …

Read More »

โรงพยาบาลรามัน รับการนิเทศ คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ (คปสอ.) รอบปกติ ครั้งที่1 ประจำปีงบประมาณ 2562

0 โรงพยาบาลรามัน รับการนิเทศ คณะกรรมการประสานงานสา …

Read More »