Breaking News
Home / ผลงานภาคภูมิใจ

ผลงานภาคภูมิใจ

Et ullamcorper sollicitudin elit odio consequat mauris, wisi velit tortor semper vel feugiat dui, ultricies lacus. Congue mattis luctus, quam orci mi semper

นายแพทย์สงกรานต์. ไหมชุม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลา มอบเกียรติบัตร แก่คุณมารียา. ปัตยะบุตร. เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดเข้าร่วมการคัดเลือกบุคลากรสาธารณสุขต้นแบบ MOPH ระดับเขตสุขภาพ ประเภท people centered

นายแพทย์สงกรานต์. ไหมชุม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดย …

Read More »

นายแพทย์รอซาลี ปัตยะบุตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามัน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลรามัน. รับรางวัลเลิศรัฐ การดำเนิงานโครงการผ่าตัดต่าต้อกระจก ประจำปี 2561 โดยมี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบรางวัลดังกล่าว ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี

นายแพทย์รอซาลี ปัตยะบุตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามัน …

Read More »

นพ.สงกรานต์ ไหมชุม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลา มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2561 ชื่อผลงาน โครงการผ่าตัดต้อกระจก แก่โรงพยาบาลรามัน

นพ.สงกรานต์ ไหมชุม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลา มอ …

Read More »

นพ.สงกรานต์ ไหมชุม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลา มอบโล่รางวัล ให้กับสถานบริการที่ได้รับรางวัลกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการ และการพัฒนาระบบข้อมูลที่มีคุณภาพ ปี 2561 ตามโครงการพัฒนาคุณภาพ ข้อมูลด้านสุขภาพและการแพทย์สู่ Health care 4.0 ปี 2561 โดย รพ.รามัน ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทโรงพยาบาล (3 ปีซ้อน)

นพ.สงกรานต์ ไหมชุม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลา มอ …

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับคุณปัทมา อิสระพงค์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หัวหน้าหอผู้ป่วยพิเศษ. ที่ได้รับรางวัล “รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นด้านสร้างคุณประโยชน์แก่สถาบันและสังคม” ของคณะพยาบาลศาสตร์ มอ.หาดใหญ่ ในรอบ 45 ปี ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

ขอแสดงความยินดีกับคุณปัทมา อิสระพงค์ พยาบาลวิชาชีพ …

Read More »

นายแพทย์สงกรานต์ ไหมชุม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลา เป็นประธานในการมอบรางวัลถ้วยคะแนนสูงสุดของเครือข่ายสุขภาพจังหวัดยะลา ในงานมหกรรมวิชาการและการประกวดผลงานวิชาการ จังหวัดยะลา ปี 2561 ได้แก่ รางวัลถ้วยคะแนนสูงสุดเครือข่ายอำเภอรามัน

นายแพทย์สงกรานต์ ไหมชุม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะ …

Read More »

ในการประชุม คปสจ. วันนี้ ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา นายแพทย์สงกรานต์ ไหมชุม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลา มอบรางวัลต่างๆ แด่บุคลากรของโรงพยาบาลรามัน

ในการประชุม คปสจ. วันนี้ ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ สำนั …

Read More »

แพทย์หญิงประนอม คำเที่ยง อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ มอบโล่แด่ โรงพยาบาลรามัน ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ระดับคุณภาพ ประจำปี 2561 จากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

แพทย์หญิงประนอม คำเที่ยง อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุ …

Read More »

โรงพยาบาลรามันขอแสดงความยินดี พว.ฟูรียา เบ็ญฮาวันได้รับรางวัลชนะเลิศ และพว.นุจรี จันที ได้รับรางวัลชมเชยในการประกวด Photo Voice กับศูนย์สุขภาพจิตระดับเขต 12 วันที่ 10 พฤษภาคม 2561

โรงพยาบาลรามันขอแสดงความยินดี พว.ฟูรียา เบ็ญฮาวันไ …

Read More »

โรงพยาบาลรามัน ได้รับรางวัลการประกวด กิจกรรม “วันไตโลก (world Kidney Day)” ประจำปี 2561 ภายใต้คำขวัญที่ว่า “ สตรีไทย ไต สตรอง” จากสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย

โรงพยาบาลรามันได้รับรางวัลการประกวด กิจกรรม “วันไต …

Read More »