Home / สาระสุขภาพ

สาระสุขภาพ

“บุหรี่เผาปอด” 31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก


“บุหรี่เผาปอด” 31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก ชวนคนที่คุณรักมาเลิกสูบบุหรี่กันเถอะครับ ต้องการเลิกบุหรี่อยากได้คำปรึกษา
????????????ติดต่อเรามาครับ????????????
คลินิกเลิกบุหรี่โรงพยาบาลรามัน ยินดีให้บริการ????????????????????????

มาเรียนรู้วิธีป้องกันตนเอง ให้ปลอดภัยจากฝุ่นควันกันนะ

มาเรียนรู้วิธีป้องกันตนเอง ให้ปลอดภัยจากฝุ่นควันกันนะคะ

ด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลรามัน
#PM2.5 #ฝุ่น#ควัน.

ยาต้านไวรัสที่ป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี มีให้บริการสำหรับเพศที่ 3 และกลุ่มเสี่ยง สามารถติดต่อได้ที่งานให้คำปรึกษาโรงพยาบาลรามันครับ

ยาต้านไวรัสที่ป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี มีให้บริการสำหรับเพศที่ 3

และกลุ่มเสี่ยง สามารถติดต่อได้ที่งานให้คำปรึกษาโรงพยาบาลรามันครับ