Home / rmadmin (page 50)

rmadmin

ชมรมพุทธศาสนา โรงพยาบาลรามันร่วมกิจกรรม เดิน วิ่ง สมาธิ วิสาขะพุทธบูชา ประจำปี 2561

  ชมรมพุทธศาสนา โรงพยาบาลรามันร่วมกิจกรรม เดิน วิ่ …

Read More »

โรงพยาบาลรามัน ขอไว้อาลัยกระทรวงการคลังที่ออกระเบียบ ห้าม โรงพยาบาล จ้างลูกจ้าง และห้ามขึ้นเงินเดือนลูกจ้าง

โรงพยาบาลรามัน ขอไว้อาลัยกระทรวงการคลังที่ออกระเบี …

Read More »

คณะผู้บริหาร,หัวหน้าฝ่ายหัวหน้างาน และตัวแทนชมรมมุสลิมโรงพยาบาลรามัน ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบภัยไฟไหม้บ้านตำบลบาโงย. ในการนี้ได้มอบเงินบริจาค จากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลรามัน ชุดเครื่องนอน และของอุปโภคบริโภค วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ขอบคุณเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลรามันทุกท่านที่ร่วมช่วยเหลือ

คณะผู้บริหาร,หัวหน้าฝ่ายหัวหน้างาน และตัวแทนชมรมมุ …

Read More »

นายแพทย์รอซาลี ปัตยะบุตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามัน พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน และชมรมมุสลิม ออกเยี่ยมบ้านผู้ด้อยโอกาศ ผู้ยากไร้ และผู้พิการ เพื่อทำการมอบข้าวสาร อาหารแห้งเพื่อใช้ในเดือนรอมฎอน ในพื้นที่ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

  25นายแพทย์รอซาลี ปัตยะบุตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร …

Read More »

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลรามันร่วมกันละหมาดฮายัต ขึ้นตึกพิเศษใหม่ เพื่อเป็นสิริมงคลและความบารอกัตให้แก่บุคลากรและผู้มารับบริการ

  เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลรามันร่วมกันละหมาดฮายัต ขึ้น …

Read More »

ประชุมหารือเรื่อง การเขียนผลงานวิชาการเพื่อเข้าร่วมประกวดระดับจังหวัด

   ประชุมหารือเรื่องการเขียนผลงานวิชาการเพื่อเข้าร …

Read More »