Breaking News
Home / rmadmin (page 32)

rmadmin

กิจกรรมการออกกำลังกายทุกวันพุธในเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลรามัน เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ร่วมออกกำลังกาย เจอกันทุกวันพุธ เพื่อสุขภาพที่ดี HAPPY BODY

กิจกรรมการออกกำลังกายทุกวันพุธในเจ้าหน้าที่โรงพยาบ …

Read More »

การอบรมการปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน BCLS สำหรับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลรามัน โดยมีวิทยากรจากงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

    การอบรมการปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน BCLS สำหรับเจ้า …

Read More »

นายแพทย์ชัยวัฒน์ พัฒนาพิศาลศักดิ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่องแนวทางการดำเนินงาน EOC เเละบทบาทหน้าที่ของทีม EOC

  นายแพทย์ชัยวัฒน์ พัฒนาพิศาลศักดิ์ นายแพทย์เชี่ยว …

Read More »

นพ.รอซาลี ปัตยะบุตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามัน เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “เทคโนโลยีดิจิทัลกับระบบสุขภาพ” ในการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง(ผ.บ.ก.) รุ่นที่ 32

    นพ.รอซาลี ปัตยะบุตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามัน …

Read More »

กิจกรรมการนัดเพื่อตรวจตา ในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดตาต้อกระจก ครั้งที่ 2

ผ่านไปอีกหนึ่งวัน สำหรับกิจกรรมการนัดเพื่อตรวจตา ใ …

Read More »