Home / rmadmin (page 29)

rmadmin

กลุ่มเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน ร่วมกับงานสุขศึกษา อสม.และภาคีเครือข่าย ออกควบคุมโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่บ้านกาบู ม.1 และ ม.6 บ้านตลาดล่าง >> กิจกรรมให้ความรู้โรคไข้เลือดออก ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ค้นหาผู้ป่วยเพิ่มเติมและคืนข้อมูลให้ชุมชน เพื่อป้องกันการเจ็บป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก

    กลุ่มเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน ร่วมกับงานสุขศ …

Read More »

นายณรงค์ ว่องประเสริฐกุล เภสัชกรชำนาญการพิเศษ นำคณะชมรมพุทธศาสนาประกอบด้วยแพทย์ข้าราชการและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลรามัน ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร

นายณรงค์ ว่องประเสริฐกุล เภสัชกรชำนาญการพิเศษ นำคณ …

Read More »

เจ้าหน้าที่ฝ่ายการบริการปฐมภูมิและองค์รวม ร่วมถ่ายสกู๊ปข่าว การทำงานเชิงรุก เพื่อประชาสัมพันธ์ ความรู้โรคหัด

  เจ้าหน้าที่ฝ่ายการบริการปฐมภูมิและองค์รวม ร่วมถ่ …

Read More »

เจ้าหน้าที่กลุ่มเวชฯและเจ้าหน้าที่สุขศึกษาร่วมกันควบคุมโรคระบาดไข้เลือดออก ณ.ศพด.เทศบาลเมืองรามัน และหมู่ 5 บ้านฮูนงบาโร๊ะ ต.กายูบอเกาะ

เจ้าหน้าที่กลุ่มเวชฯและจนท.สุขศึกษาร่วมกันควบคุมโร …

Read More »

โรคหัวใจขาดเลือด ภัยเงียบใกล้ตัวเรา ด้วยรักและปรารถนาดีจากโรงพยาบาลรามัน

โรคหัวใจขาดเลือด ภัยเงียบใกล้ตัวเรา ด้วยรักและปราร …

Read More »

▶️คว่ำน้ำ คว่ำขัน ป้องกันยุงลายกันค่ะ ▶️แค่ปรับ เปลี่ยน ก็พิชิตยุงลายได้แล้วค่า

▶️คว่ำน้ำ คว่ำขัน ป้องกันยุงลายกันค่ะ ▶️แค่ปรับ เป …

Read More »