Breaking News
Home / rmadmin (page 20)

rmadmin

การประชุม หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 เพื่อติดตามวาระสำคัญ การดำเนินงานในรอบเดือน

  การประชุม หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน ประจำเดือน พฤศจ …

Read More »

กลุ่มเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน ลงพื้นที่สอบสวนโรคไข้เลือดออกและรณรงค์ พ่นหมอกควัน ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ ลูกน้ำยุงลาย ร่วมกับ อสม ในพื้นที่ ม.5 บ้านตอปือแก ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา

  กลุ่มเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน ลงพื้นที่สอบสวนโ …

Read More »

ภก.ณรงค์ ว่องประเสริฐกุล เภสัชกรชำนาญการพิเศษ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามัน. พร้อมด้วยแพทย์หญิงสุดารัตน์. พูลศิลป์. นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ คณะชมรมพุทธศาสนาโรงพยาบาลรามัน. รวมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ งานทอดกฐินพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชินีนาถ ณ วัดสุนทรประชาราม อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

ภก.ณรงค์ ว่องประเสริฐกุล เภสัชกรชำนาญการพิเศษ รองผ …

Read More »