Breaking News
Home / rmadmin (page 18)

rmadmin

โรงพยาบาลรามัน มีนโยบายงดใช้ถุงพลาสติกสำหรับใส่ยาผู้ป่วย ร่วมรณรงค์ใช้ถุงผ้ากันนะครับ

เริ่มเเล้ววันนี้ 1 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป โรงพยาบา …

Read More »

กลุ่มเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน งานทันตกรรม โรงพยาบาลรามัน ออกบริการตรวจสุขภาพฉีดไข้หวัดใหญ่ ตรวจฟัน ให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ ในชมรมผู้สูงอายุร่วมกับเทศบาลเมืองรามันห์

  กลุ่มเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน งานทันตกรรม โรงพ …

Read More »

นายไซฟุดดีน สาเเละ หัวหน้างานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามัน เข้าร่วมการประชุมเพื่อปรึกษาหารือ เเนวทางการทำงานของฝ่ายการพยาบาลในกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก จังหวัดยะลา”

นายไซฟุดดีน สาเเละ หัวหน้างานสุขศึกษาและประชาสัมพั …

Read More »

ประชุมวิชาการเรื่อง การร่างระเบียบภายในการอบรม/การไปราชการให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์โรงพยาบาล วิทยากรโดย นพ.รอซาลี ปัตยะบุตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามัน

   ประชุมวิชาการเรื่อง การร่างระเบียบภายในการอบรม …

Read More »