Breaking News
Home / rmadmin (page 12)

rmadmin

โรงพยาบาลรามัน ให้การต้อนรับ น้องนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่4 จากศูนย์แพทย์ศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลสงขลา ในการมาศึกษาดูงานเรื่อง Healings Environment โดยนายแพทย์รอซาลี. ปัตยะบุตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามัน ให้การต้อนรับและบรรยาย

  โรงพยาบาลรามัน ให้การต้อนรับ น้องนักศึกษาแพทย์ชั …

Read More »

โรงพยาบาลรามัน ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่4 จากประเทศอินโดนีเซีย. ในการศึกษาดูงาน เรื่อง “การดำเนินงานอนามัยแม่และเด็ก ตามบริบทและวัฒนธรรมอำเภอรามัน” โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 45 คน

    โรงพยาบาลรามัน ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึ …

Read More »

ทีมผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลรามัน จัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ณ หอผู้ป่วย โรงพยาบาลรามัน มีความสุขกันถ้วนหน้า ขอให้เติบโตเป็นคนดีของสังคมครับ ขอให้น้องๆหายไว

ทีมผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลรามัน จัดกิจกร …

Read More »

นายแพทย์รอซาลี ปัตยะบุตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามัน พร้อมทีมวิทยากร ร่วมเป็นวิทยากรในการบรรยาย เรื่อง Team Building & team management ของผู้เข้าร่วมการอบรมพัฒนาภาวะผู้นำของทีม PCC จากทุกเขตบริการสุขภาพ รุ่นที่1 จัดโดย สำนักงานสนับสนุนการบริการปฐมภูมิ ร่วมกับ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีจังหวัดนนทบุรี

นายแพทย์รอซาลี ปัตยะบุตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามัน …

Read More »

ท่านภาณุ. อุทัยรัตน์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล. แวะเยี่ยมเยือนและให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลรามัน . และสอบถามปัญหาในการทำงาน ทางโรงพยาบาลขอขอบคุณท่านที่ให้ความช่วยเหลือตลอดมา ขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

    ท่านภาณุ. อุทัยรัตน์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล แวะเ …

Read More »