Home / rmadmin

rmadmin

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามัน พร้อมด้วยคณะ ร่วมลงให้กำลังใจ กรณีมีประชาชนชาวตำบลบือมัง เกิดเหตุไฟไหม้บ้านสาเหตุจากไฟฟ้าลัดวงจร

นายแพทย์รอซาลี ปัตยะบุตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามัน …

Read More »

โรงพยาบาลรามัน จัดทีมชุดปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ เพื่อเตรียมความพร้อมงานเบิกฟ้ารามัน

โรงพยาบาลรามัน จัดทีมชุดปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ …

Read More »

การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมและการดูแลเครื่องมือทางการแพทย์

การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อม …

Read More »

โรงพยาบาลรามันได้รับเกียรติจาก อ.ดร.ธีระยุทธ วระพินิจ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาคุณภาพ นำผู้เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร ผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 33

โรงพยาบาลรามันได้รับเกียรติจาก อ.ดร.ธีระยุทธ วระพิ …

Read More »