Home / ประกาศคุณธรรมความโปรงใสในการดำเนินงาน โรงพยาบาลรามัน / แผนงานและการรายงานผลการดำเนินงานด้านการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัย

About rmadmin

Check Also

EB 8 กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลรามัน

EB 8 กรอบแนวทาง …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *