Breaking News
Home / ประกาศคุณธรรมความโปรงใสในการดำเนินงาน โรงพยาบาลรามัน / นโยบายการดำเนินตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

นโยบายการดำเนินตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

>Download File<<

About rmadmin

Check Also

ประกาศเจตจำนงสุจริตของผูบริหาร ประจำปี 2561

>Download Fi …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *