Breaking News
Home / ประกาศคุณธรรมความโปรงใสในการดำเนินงาน โรงพยาบาลรามัน / ประกาศเจตจำนงสุจริตของผูบริหาร ประจำปี 2561

ประกาศเจตจำนงสุจริตของผูบริหาร ประจำปี 2561

>Download File<<

About rmadmin

Check Also

EB22 เรื่องหน่วยงานมีการประชุมให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน

EB22 สัมมนา ป้อ …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *