Home / ภาพกิจกรรม / คณะกรรมการ ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข โรงพยาบาลรามัน ร่วมประชุมระบบทางไกล เรื่องสถานการณ์การระบาดโรคหัด

คณะกรรมการ ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข โรงพยาบาลรามัน ร่วมประชุมระบบทางไกล เรื่องสถานการณ์การระบาดโรคหัด

คณะกรรมการ ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข โรงพยาบาลรามัน

ร่วมประชุมระบบทางไกล เรื่องสถานการณ์การระบาดโรคหัด

ณ ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขโรงพยาบาลรามัน

ประจำวันที่ 18 ตุลาคม 2561

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *