Home / Business / โรงพยาบาลรามันรวมพลังค้านระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจ้างพนักงานหรือลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ พ.ศ.2561 เรื่อง ห้ามจ้างลูกจ้างและห้ามขึ้นเงินเดือนลูกจ้าง

โรงพยาบาลรามันรวมพลังค้านระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจ้างพนักงานหรือลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ พ.ศ.2561 เรื่อง ห้ามจ้างลูกจ้างและห้ามขึ้นเงินเดือนลูกจ้าง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *